Privacyverklaring

Karibu Divers hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laten we je weten hoe we met jouw gegevens omgaan en welke rechten jij hebt.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?
De vennootschap onder firma Karibu Divers is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). Onderaan deze verklaring tref je onze contactgegevens aan.

Van wie verzamelen wij gegevens en wanneer verwerken wij deze?
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij je inschrijft via onze website of wanneer jij je op een andere wijze aanmeldt of inschrijft voor onze dienstverlening. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens op het moment dat jij een contactpersoon bent van een van onze leveranciers.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Bij het gebruik van diensten en als je besluit lid te worden van onze vereniging laat je logischerwijs bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken deze gegevens:

Op welke rechtsgronden verwerken wij jouw gegevens?
Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, jij jouw toestemming hebt gegeven óf omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (die in overeenstemming is met de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken).

Welke gegevens verzamelen wij?
Afhankelijk van onze diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Voor brevettering geven wij jouw gegevens bijvoorbeeld door aan PADI. Daarnaast maken wij gebruik van een derde partij voor webhosting en kunnen wij jouw gegevens doorgeven aan een postbezorgingsdienst om een bestelling bij jou te bezorgen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. PADI verplicht ons evenwel om jouw persoonsgegevens ten aanzien van gevolgde duikopleidingen, cursussen en andere duikactiviteiten maximaal 7 jaren te bewaren. Na afloop van de genoemde bewaartermijn, na intrekking van jouw toestemming of naar aanleiding van een geslaagd verzoek tot verwijdering van je gegevens, verwijderen wij jouw persoonsgegevens uit onze systemen.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
Je hebt het recht:

Voor het uitoefenen van jouw rechten kun je contact met ons opnemen via info@karibudivers.nl.

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Vragen, opmerkingen of klachten?
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kun je per post of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

V.O.F. Karibu Divers
Verlengde Stationsweg 12
9471 PL Zuidlaren
050 – 851 3083
info@karibudivers.nl